Làm thế nào tôi có thể bắt đầu?

Để bắt đầu ngay lập tức, hãy nhấp vào đây để đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí 14 ngày. Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức và bạn sẽ nhận được hướng dẫn đầy đủ qua email về cách bắt đầu theo dõi quảng cáo của bạn.

Bạn phải thêm mã theo dõi vào tất cả các trang trên trang web của mình trước thẻ /HEAD đóng.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *