Google có ngăn chặn gian lận nhấp chuột không?

Google có thể phát hiện gian lận nhấp chuột, nhưng không ngăn chặn nó. Thay vào đó, Google sẽ trả lại tín dụng cho tài khoản của bạn sau khi gian lận xảy ra và chỉ sau khi bạn đã xác nhận quyền sở hữu. Kết quả ngay lập tức? Ngân sách quảng cáo của bạn sẽ cạn và quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện trong nhiều giờ hoặc thậm chí cả ngày. Ngoài ra, các đặc điểm gian lận nhấp chuột của Google giống hệt nhau đối với tất cả các nhà quảng cáo.

Mặc dù 5 lần nhấp từ cùng một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian trong ngày là hoàn toàn bình thường đối với một nhà quảng cáo, một nhấp chuột khác có thể coi đó là gian lận nhấp chuột. Clickgumshoe có bộ lọc thông minh sẽ giữ cho quảng cáo của bạn luôn trực tuyến để tiếp cận khách hàng có giá trị.