Giới hạn truy cập API Google Adwords

Có một số hạn chế tồn tại do giới hạn truy cập API AdWords.

Số lượng tối đa là 200 truy cập API mỗi ngày cho mỗi trang web được thêm vào trong hệ thống – điều này có nghĩa là chúng tôi có thể chặn tối đa 200 địa chỉ IP trong một ngày – nếu bạn cần nhiều hơn, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí 15 $ cho mỗi 200 truy cập API bổ sung.