Phân tích & chặn IP click chuột vào quảng cáo theo thời gian thực:

 • KHÔNG YÊU CẦU NGƯỜI QUẢN LÝ
 • Tốc độ ghi nhận cực nhanh, ngay khi click quảng cáo
 • Giám sát 24/7 và lưu trữ 90 ngày lịch sử click chuột
 • Chặn không giới hạn số lần nhấp quảng cáo
 • Thuật toán chặn IP động thông minh sau 5s
 • Theo dõi hành vi chuyển đổi
 • Báo cáo qua Telegram về nhấp chuột gian lận
 • Gửi bồi hoàn không giới hạn số nhấp chuột gian lận
 • Tự động lọc và chặn theo dải IP, 3-4G, CIDR
 • Theo dõi và phân tích số phiên
 • Xác định từ khóa, chiến dịch, quảng cáo bị click tặc
 • Phát hiện thiết bị click tặc của IP
 • Xác định danh tính duy nhất đối thủ click tặc
 • và một số công nghệ độc quyền khác…
 • Chặn cấp tài khoản và cấp chiến dịch
 • Tự động gửi báo cáo qua email hàng ngày.