Sự thật là bạn đang trả tiền cho các nhấp chuột không hợp lệ

1,2,3 trong số 4 chiến dịch Google Adwords Search đang bị ảnh hưởng bởi nhiều loại nhấp chuột không hợp lệ (còn được gọi là click tặc, click ảo), một trong số đó có lưu lượng truy cập gian lận lên đến 90%.

Có thể bạn đã trả tiền cho những nhấp chuột gian lận này.

Nhấp chuột gian lận ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn

Ít nhất 40% lưu lượng truy cập internet không phải là con người (lưu lượng bot). Một số các chương trình nhấp chuột được thiết kế để cam kết gian lận nhấp chuột PPC.

Điều gì khiến các đối thủ cạnh tranh của bạn không nhấp vào quảng cáo, làm cạn kiệt ngân sách quảng cáo và thu hút khách hàng của bạn?

Click tặc có quy mô hoạt động gian lận rộng lớn, thường được thuê bởi đối thủ cạnh tranh của bạn để loại bỏ quảng cáo Adwords (PPC) của bạn ra khỏi kết quả công cụ tìm kiếm (Google).

Phần mềm chặn IP động là giải pháp cho bạn

Phần mềm chặn IP tự động thay cho công việc thủ công hàng ngày và ngay lập tức ẩn quảng cáo của bạn khỏi kẻ tấn công, ngăn chặn gian lận nhấp chuột trong tương lai.

Phân tích & chặn IP click chuột vào quảng cáo của bạn theo thời gian thực:

 • KHÔNG YÊU CẦU NGƯỜI QUẢN LÝ
 • Tốc độ ghi nhận cực nhanh, ngay khi click quảng cáo
 • Giám sát 24/7 và lưu trữ 90 ngày lịch sử click chuột
 • Chặn không giới hạn số lần nhấp quảng cáo
 • Thuật toán chặn IP động thông minh sau 5s
 • Theo dõi hành vi chuyển đổi
 • Báo cáo qua Telegram về nhấp chuột gian lận
 • Gửi bồi hoàn không giới hạn số nhấp chuột gian lận
 • Tự động lọc và chặn theo dải IP, 3-4G, CIDR
 • Theo dõi và phân tích số phiên
 • Xác định từ khóa, chiến dịch, quảng cáo bị click tặc
 • Phát hiện thiết bị click tặc của IP
 • Xác định danh tính duy nhất đối thủ click tặc
 • và một số công nghệ độc quyền khác…
 • Chặn cấp tài khoản và cấp chiến dịch
 • Tự động gửi báo cáo qua email hàng ngày.

Kết hợp tối ưu quảng cáo để đạt hiểu quả cao nhất.

Hãy đăng ký ngay hôm nay để bảo vệ tài khoản quảng cáo của bạn.

đăng ký