Phân tích IP click chuột vào quảng cáo của bạn theo thời gian thực:

  • Tốc độ ghi nhận cực nhanh. Ngay tại thời điểm click quảng cáo
  • Lưu trữ toàn bộ lịch sử click chuột của IP
  • Xác định địa điểm click chuột của IP
  • Xác định thiết bị click chuột của IP
  • Xác định trình duyệt & hệ điều hành của IP
  • Xác định trang web đích khi click chuột vào.
  • Chặn click ảo theo IP
  • Chặn click ảo nhà mạng (3G, 4G)
  • Phát hiện số điện thoại click ảo