Marketing Tools ra mắt phần mềm chống click tặc hỗ trợ quảng cáo Google Adwords.