Low Conversions Cleaner for Display

Ngừng lãng phí chi tiêu quảng cáo cho các yếu tố chiến dịch hiển thị không chuyển đổi. Hoàn toàn tự động xóa các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa được nhắm mục tiêu thấp, vị trí, chủ đề và đối tượng trên Hiển thị quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Xác định tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa, vị trí, chủ đề và đối tượng đang hoạt động kém hiệu quả cho ngưỡng chuyển đổi mục tiêu và tạm dừng các yếu tố chiến dịch đó.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi, khối lượng xem hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định các yếu tố chiến dịch hiển thị không chuyển đổi.
 • Tùy chọn để chỉ làm sạch chiến dịch hiển thị, nhóm quảng cáo, từ khóa, vị trí, chủ đề hoặc đối tượng riêng biệt hoặc đồng thời.
 • Hoạt động cho Chiến dịch hiển thị, Nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh, Từ khóa hiển thị, Vị trí hiển thị, Chủ đề hiển thị, Đối tượng hiển thị.
 • Gửi tóm tắt qua email với danh sách đầy đủ tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa, vị trí, chủ đề hoặc đối tượng bị tạm dừng đến bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cấu hình

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị tối thiểu mà thực thể phải đáp ứng để số lần hiển thị đó được xem xét, (số nguyên dương).
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS, VIEWTHROUGHS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • CAMPAIGNS: Tùy chọn để xóa chiến dịch. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • AD GROUPS: Tùy chọn để xóa các nhóm quảng cáo. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • KEYWORDS: Tùy chọn để xóa từ khóa. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • PLACEMENTS: Tùy chọn để làm sạch vị trí. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • TOPICS: Lựa chọn để làm sạch các chủ đề. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • AUDIENCES: Lựa chọn để làm sạch khán giả. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được đề nghị chạy tập lệnh này hàng tháng để làm sạch tự động tối đa các yếu tố chiến dịch hiển thị

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *