Views Optimizer for Video

Không bao giờ được đoán theo cách thủ công về những gì để đặt giá thầu cho lượt xem quảng cáo video của bạn. Hoàn toàn tự động hóa quy trình đặt giá thầu và tối ưu hóa lượt xem trên các chiến dịch Video quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Phân tích tất cả các phương pháp nhắm mục tiêu trong chiến dịch video (vị trí, từ khóa, chủ đề và đối tượng) và điều chỉnh giá thầu của chúng theo số tiền mong muốn dựa trên việc chúng ở trên hoặc dưới chỉ số chuyển đổi mục tiêu.
 • Xác định tất cả các nhóm quảng cáo video ở trên hoặc dưới chỉ số chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh giá thầu nhóm quảng cáo để tối ưu hóa cho lượt xem video, như là dự phòng cho các phương pháp nhắm mục tiêu video không có giá thầu cấp nhắm mục tiêu.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc khối lượng xem qua dưới dạng chỉ số chuyển đổi trong xác định điều chỉnh giá thầu nhắm mục tiêu video.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch video hoặc chỉ trên các chiến dịch video được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho tất cả Từ khóa video, Vị trí video, Chủ đề video và Đối tượng video trên tất cả các Nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh trong tất cả các Loại chiến dịch hiển thị.
 • Gửi bản tóm tắt qua email với danh sách đầy đủ tất cả giá thầu nhắm mục tiêu video và giá thầu nhóm quảng cáo đã điều chỉnh cho bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc VIEWTHROUGHS.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • INCREASE TARGETING BID: Tăng phần trăm giá thầu nhắm mục tiêu nếu số liệu chuyển đổi vượt ngưỡng, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE TARGETING BID: Giảm phần trăm giá thầu nhắm mục tiêu nếu chỉ số chuyển đổi dưới ngưỡng, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • MAX CPV: Giá thầu CPV tối đa được phép bằng đơn vị tiền tệ của bạn, được chỉ định là số dương (KHÔNG bao gồm ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy).
 • MIN CPV: Giá thầu CPV tối thiểu được phép bằng đơn vị tiền tệ của bạn, được chỉ định dưới dạng số dương (KHÔNG bao gồm ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy).
 • MAX CPM: Giá thầu CPM tối đa được phép trong đơn vị tiền tệ của bạn, được chỉ định là số dương (KHÔNG bao gồm ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy).
 • MIN CPM: Giá thầu CPM tối thiểu được phép trong đơn vị tiền tệ của bạn, được chỉ định dưới dạng số dương (KHÔNG bao gồm ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy).
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng ngày hoặc hàng tuần để kiểm soát tự động tối đa việc đặt giá thầu và tối ưu hóa lượt xem video.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *