Tối ưu ngân sách: Dừng quảng cáo khi vượt quá ngân sách

Bài toán:

Tập lệnh này giúp bạn kiểm soát số tiền chi tiêu cho quảng cáo, bạn muốn chỉ định một ngân sách có giới hạn. Duy trì ngân sách một cách tôi ưu nhất:

 • Đặt ngân sách cho chiến dịch nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc cho quảng cáo văn bản.
 • Đặt ngân sách cho các khoảng thời gian hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày.
 • Tạm dừng các quảng cáo có chi tiêu vượt quá ngân sách tối đa bạn chỉ định.
 • Bật lại các quảng cáo khi một ngân sách mới được bắt đầu lại.
 • Nhận thông báo qua email khi lệnh được thực hiện hoặc khi tài khoản vượt quá tổng chi phí cho khoảng thời gian đó.

Nó hoạt động ra sao?

 • Tập lệnh có thể kiểm tra tất cả các quảng cáo ở các tài khoản đã chọn
  • toàn bộ tài khoản
  • tất cả các chiến dịch đã bật
  • tất cả nhóm quảng cáo đã bật
  • tất cả từ khóa đã bật
  • tất cả các văn bản quảng cáo đã bật
 • Tập lệnh có thể cấu hình để chỉ kiểm tra các mục từ danh sách ở trên có nhãn AdWords mà bạn đã tạo.
 • Tập lệnh sẽ kiểm tra xem chi phí cho bất kỳ mục nào vượt quá số tiền tối đa cho phép trong khoảng thời gian ngân sách hiện tại.
 • Khi chi phí của một mục vượt quá số tiền tối đa, mục được gắn nhãn và tạm dừng.
 • Khi tập lệnh chạy trong giờ đầu tiên khi bắt đầu một giai đoạn ngân sách mới, nó sẽ bật lại bất kỳ mục bị tạm dừng nào có nhãn đã được thêm khi tập lệnh tạm dừng mục.
 • Tập lệnh gửi một email khi các mục bị tạm dừng hoặc được kích hoạt lại.
 • Nếu tập lệnh được sử dụng để kiểm tra chi phí cho toàn bộ tài khoản, tập lệnh sẽ chỉ gửi email thông báo khi chi phí vượt quá số tiền được phép. Nó KHÔNG tạm dừng tài khoản. Nó sẽ tiếp tục gửi email cảnh báo cho đến khi không có chiến dịch đang hoạt động nào trong tài khoản hoặc cho đến khi giai đoạn ngân sách tiếp theo bắt đầu.
 • Tập lệnh đã được thử nghiệm để hoạt động với các loại chiến dịch và nhóm quảng cáo như: tìm kiếm, hiển thị, mua sắm.

Ví dụ các trường hợp được sử dụng

Gửi email cho bạn khi chi phí của toàn bộ tài khoản sắp đến gần tổng ngân sách của bạn trong tháng để bạn có thể tạm dừng các chiến dịch để ngăn phát sinh thêm nhiều khoản phí hơn mức bạn muốn cho tháng đó.

Giới hạn số tiền bạn chi tiêu cho các từ khóa thử nghiệm bằng cách thêm nhãn vào từ khóa thử nghiệm và sau đó kiểm tra xem không có từ khóa nào trong số này vượt quá chi phí tối đa cho phép trong ngày, tuần hoặc tháng.

Đọc trước khi sử dụng

QUAN TRỌNG – Tập lệnh này phải được lên lịch để chạy mỗi giờ nếu bạn muốn nó bật lại các mục bị tạm dừng khi bắt đầu một giai đoạn ngân sách mới. Nếu tập lệnh KHÔNG chạy khi bắt đầu một giai đoạn ngân sách mới, các mục của bạn sẽ vẫn bị tạm dừng.

Tập lệnh này bị giới hạn về số lượng mục có thể được kiểm tra bởi Google, nó chỉ có thể kiểm tra tới 250.000 thực thể.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *