Tạm dừng từ khóa với điểm chất lượng thấp

Tập lệnh nâng cao này tìm các từ khóa dưới ngưỡng Điểm chất lượng nhất định trong Quảng cáo của Google và tạm dừng chúng. Bạn cũng có thể chọn chỉ nhận báo cáo và không tạm dừng từ khóa.

Cài đặt cơ bản

Pause If Quality Score Lower Than Minimum Qs

Nếu bạn muốn tạm dừng các từ khóa nằm dưới QS được chỉ định, hãy chọn hộp kiểm này. Nếu không, tập lệnh sẽ tạo báo cáo.

Spreadsheet URL

Báo cáo được tạo bởi tập lệnh có thể chuyển vào bảng tính hiện có. Nếu bạn có bảng tính, hãy nhập URL vào trường này. Nếu không, hãy để mặc định NEW để tạo bảng tính mới

Range for date:

Phạm vi ngày cho các chỉ số bổ sung được hiển thị trong báo cáo. Điểm chất lượng cho ngày hiện tại, vì Quảng cáo của Google không có dữ liệu lịch sử.

Minimum Quality Score:

Trong trường này, hãy chỉ định ngưỡng Điểm chất lượng tối thiểu cho những từ khóa nào sẽ bị tạm dừng.

Email Address:

Địa chỉ email sẽ nhận được thông báo có liên kết bảng tính sau khi tập lệnh chạy.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *