Tạm dừng từ khóa có điểm chất lượng thấp

Tập lệnh AdWords này tạo bảng tính Google với danh sách tất cả từ khóa đang hoạt động trong tài khoản của bạn có Điểm chất lượng thấp hơn điểm chất lượng được quy định. Nó cũng cung cấp tùy chọn để tạm dừng các từ khóa này.

Tập lệnh này cung cấp các chỉ số khác như chi phí, số lần hiển thị, v.v … trong một khoảng thời gian nhất định để giúp bạn đánh giá hiệu suất của từ khóa trong tài khoản của mình một cách nổi bật.

Ví dụ về trường hợp sử dụng

  • Nhận danh sách các từ khóa có điểm chất lượng dưới mức quy định và tối ưu hóa chúng
  • Thường xuyên dọn sạch tài khoản AdWords của bạn bằng cách tạm dừng các từ khóa có Điểm Chất lượng thấp nhất

Cài đặt và tùy chỉnh

  • EMAILADDRESS: email sẽ nhận được thông báo khi nó kết thúc việc tạo bảng tính. Để gửi cho nhiều người nhận, hãy tách riêng các địa chỉ email bằng dấu phẩy. KHÔNG bao gồm tên của người đó … chỉ bao gồm địa chỉ email của họ.
  • Điểm chất lượng: xác định ngưỡng Điểm chất lượng cho các từ khóa cần được xác định.
  • Dừng: Để tạm dừng các từ khóa có điểm chất lượng thấp hơn, hãy thay đổi giá trị của trường Tạm dừng thành true.
  • Date_Range: khoảng ngày script sẽ tìm dữ liệu. VD: ‘LAST_30_DAYS’. Bạn cũng có thể sử dụng định dạng ‘YYYYMMDD,YYYYMMDD’.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *