So sánh phạm vi ngày

Tập lệnh tăng cường phạm vi ngày so sánh cho phép bạn dễ dàng so sánh hiệu suất của tài khoản trên hai phạm vi ngày. Nó tải xuống các báo cáo bao gồm dữ liệu tài khoản, dữ liệu chiến dịch, dữ liệu nhóm quảng cáo, dữ liệu từ khóa và dữ liệu văn bản quảng cáo trong khoảng thời gian được chỉ định. Tập lệnh kết hợp tất cả dữ liệu này trên một Bảng tính Google và hiển thị phần trăm thay đổi cho từng chỉ số

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Tập lệnh này cho phép báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng, để so sánh hiệu suất của một tài khoản trên hai phạm vi ngày. Một số trường hợp sử dụng được liệt kê dưới đây:

  • Báo cáo hàng tuần cho thấy hiệu suất tài khoản của tuần trước so với tuần trước đó.
  • Báo cáo hàng tháng thể hiện hiệu suất tài khoản của tháng trước so với tháng trước đó.
  • Báo cáo so sánh cùng một số ngày (và cùng ngày trong tuần) trước và sau khi tối ưu hóa được thực hiện.

Cài đặt

Account Name

Nhập tên của tài khoản mà bạn muốn báo cáo so sánh hiệu suất.

Spreadsheet URL

Tập lệnh xuất các kết quả vào Bảng tính Google. Nếu bạn muốn dán kết quả vào bảng tính hiện có, hãy đặt vào địa chỉ của bảng tính. Nếu bạn để mặc định ‘MỚI’ trong cài đặt bảng tính, tập lệnh sẽ tạo một bảng tính mới trong thư mục Google Drive được liên kết với email tài khoản Google Ads của bạn

Time

Chọn loại phạm vi ngày trong số ba tùy chọn mà bạn muốn tập lệnh tổng hợp dữ liệu. Bạn có thể chọn để chọn ngày trước đó, xung quanh opts (để xem tác động của tối ưu hóa trên hiệu suất tài khoản) hoặc nếu bạn muốn xem so sánh cho một phạm vi ngày tùy chỉnh.

Days in Report

Nhập thời lượng của phạm vi ngày mà bạn muốn so sánh hiệu suất tài khoản. Nó được đặt ở 7 ngày theo mặc định, nhưng bạn có thể chỉnh sửa nó theo yêu cầu của bạn.

Campaign Name Selector

Nếu bạn muốn chạy tập lệnh cho các chiến dịch cụ thể, bạn có thể đề cập tên của chiến dịch trong trường này. Để trống sẽ chạy tập lệnh cho tất cả các chiến dịch. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có tài khoản rất lớn hoặc các chiến dịch được tách biệt tốt dựa trên danh mục sản phẩm.

Ví dụ: nếu bạn đặt ‘brand’ trong trường này, tập lệnh sẽ chạy cho tất cả các chiến dịch có tên ‘brand’.

Segment

Sử dụng phân đoạn để chia dữ liệu của bạn thành các hàng dựa trên các tùy chọn quan trọng nhất đối với bạn. Đây có thể là một khoảng thời gian khác nhau, loại nhấp chuột hoặc thiết bị.

Specifying the Dates

Optimization Date:

Trong trường hợp bạn chọn tùy chọn “around opts” ở trường Time bạn sẽ được yêu cầu điền vào ngày thay đổi được áp dụng trong tài khoản. Nếu bạn chưa chọn tùy chọn, bạn có thể để nguyên nó.

Ví dụ: nếu tài khoản được tối ưu hóa vào ngày 1 tháng 7 năm 2018 thì có thể đặt ngày này tại đây.

Pre Start Date:

Nhập ngày đầu tiên của phạm vi ngày cho giai đoạn Tối ưu hóa trước. Nếu bạn muốn so sánh dữ liệu một tháng trước đó kể từ ngày Tối ưu hóa, sau đó nhập ngày 1 tháng 6 năm 2018 tại đây.

Pre End Date

Nhập ngày cuối cùng của phạm vi ngày cho giai đoạn Tối ưu hóa trước. Nếu bạn muốn so sánh dữ liệu một tháng trước đó kể từ ngày Tối ưu hóa, sau đó nhập ngày 30 tháng 6 năm 2018 tại đây

Post Start Date

Nhập ngày đầu tiên của phạm vi ngày cho giai đoạn Post Optimization. Nếu bạn muốn so sánh hiệu suất của tháng sau ngày bắt đầu từ ngày tối ưu hóa, thì vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, hãy nhập vào đây.

Post End Date:

Nhập ngày cuối cùng của phạm vi ngày cho giai đoạn Post Optimization. Nếu bạn muốn so sánh hiệu suất của tháng sau ngày bắt đầu từ ngày tối ưu hóa, sau đó nhập ngày 31 tháng 7 năm 2018 tại đây.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *