Quản lý ngân sách linh hoạt

Nó làm gì?

Kiểm tra xem một quảng cáo (từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản) có vượt quá ngân sách bạn thiết lập cho nó hay không. Nó tạm dừng thực thể và thông báo cho bạn qua email khi ngân sách đạt giới hạn. Nó cũng bật lại thực thể vào đầu của giai đoạn ngân sách tiếp theo.

Ví dụ: nếu bạn đang theo dõi ngân sách hàng tháng cho toàn bộ tài khoản, tập lệnh sẽ tạm dừng tất cả các chiến dịch đang hoạt động (và gắn nhãn chúng) khi tài khoản đạt đến ngân sách của nó trong tháng. Nó sẽ kích hoạt lại các chiến dịch đó vào đầu tháng sau. Công cụ này sử dụng nhãn được áp dụng để bật chiến dịch và cũng cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian ngân sách của mình bằng cách chọn ngày chu kỳ. Vì vậy, nếu ngân sách của bạn cho tài khoản bắt đầu vào ngày 15 của tháng và kết thúc vào ngày 15 của tháng tiếp theo, hãy nhập ngày chu kỳ là 15.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Tập lệnh cho phép bạn:

  • Đặt ngân sách cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo.
  • Đặt ngân sách cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo.
  • Đặt ngân sách cho các khoảng thời gian hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày hoặc tùy chỉnh (ngày chu kỳ).
  • Ngân sách hàng tháng có thể được đặt thành chu kỳ vào bất kỳ ngày nào trong tháng bạn muốn.
  • Tạm dừng các mục khi chi phí của chúng vượt quá ngân sách tối đa bạn chỉ định.
  • Bật lại các mục bị tạm dừng khi giai đoạn ngân sách mới bắt đầu.
  • Nhận thông báo qua email khi các thay đổi được thực hiện hoặc khi một tài khoản vượt quá ngân sách cho khoảng thời gian đó.

Tập lệnh này tương thích với các loại chiến dịch sau: Tìm kiếm, Hiển thị, Mua sắm và Video.

QUAN TRỌNG: Tập lệnh này phải được lên lịch để chạy mỗi giờ nếu bạn muốn nó bật lại các mục bị tạm dừng khi bắt đầu một giai đoạn ngân sách mới.

Làm thế nào nó hoạt động?

Cài đặt ngân sách cơ bản

Setting Name

Nhập tên cài đặt, Bạn có thể có nhiều thiết lập khác nhau với cùng một script

Read Settings from Spreadsheet

Chọn tùy chọn này để nhận các giá trị từ bảng tính. Nếu được chọn, bạn sẽ thấy các tùy chọn bổ sung sau được hiển thị. Bạn có thể sao chép bảng tính mẫu này để thiết lập ngân sách. Mỗi cột trong bảng tính có giải thích về cách nhập thông tin. Bảng tính có thể hoạt động trên các tài khoản và cài đặt.

Maximum Budget Amount

Nhập số tiền ngân sách bạn muốn tiếp cận trước khi mục bị tạm dừng. Số trong trường này áp dụng cho từng mục riêng lẻ. Ví dụ: nếu bạn đặt số tiền ngân sách thành 10 đô la và đặt ‘items to check’ là từ khóa, hệ thống sẽ tạm dừng hoặc báo cáo tất cả các từ khóa vượt quá số tiền đó. Nếu bạn đặt số tiền ngân sách thành 1000 đô la và đặt ‘items to check’ là tài khoản, tập lệnh sẽ tạm dừng tất cả các chiến dịch đang hoạt động trong tài khoản khi ngân sách đạt. Đánh nhãn tất cả các thực thể bị tạm dừng.

Items To Check

Chọn các mục hoặc thực thể trong tài khoản Google Ads của bạn mà bạn muốn kiểm tra ngân sách. Bạn có thể chọn: Tài khoản, Nhóm Quảng cáo, Văn bản Quảng cáo, Chiến dịch hoặc Từ khoá.

Budget Period

Trường này đề cập đến khoảng thời gian ngân sách hợp lệ cho: hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần (Thứ Hai-Chủ Nhật) và hàng tuần (Sun-Sat).

Tác vụ khi Ngân sách bị Vượt quá

Pause Items

Khi cài đặt này được đặt thành có, các mục vượt quá số tiền ngân sách tối đa cho giai đoạn ngân sách có thể tự động bị tạm dừng. Nếu tài khoản vượt quá chi phí, tất cả các chiến dịch đang hoạt động sẽ bị tạm dừng. Nếu nó được đặt thành không, nó sẽ không tạm dừng các mục nhưng vẫn sẽ gửi cho bạn một email.

Reenable Items

Tập lệnh có thể bật lại các mục đã bị tạm dừng ở đầu của giai đoạn ngân sách mới. Tập lệnh áp dụng nhãn Quảng cáo Google cho tất cả các mục mà nó tạm dừng và sử dụng cùng một nhãn để bật các mục đó vào đầu giai đoạn ngân sách.

Quan trọng: Nếu nhãn được sử dụng bị xóa trong Quảng cáo của Google, tập lệnh sẽ không thể bật lại các mục đó. Nếu nó cũng được áp dụng cho các mục bổ sung trong tài khoản, tập lệnh sẽ bật lại cho dù chúng có bị tạm dừng bởi tập lệnh hay không.

Email Addresses To Notify

Nếu bạn muốn gửi thông báo qua email sau khi tập lệnh chạy, bạn có thể nhập email trong phần này. Có thể nhập nhiều địa chỉ email bằng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.

Text Of Label To Add

Tên của nhãn Quảng cáo Google để thêm vào các mục vượt quá ngân sách và bị tạm dừng. Nhãn này được sử dụng để tự động tìm các mục này để kích hoạt lại chúng khi giai đoạn ngân sách tiếp theo bắt đầu. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ nhãn này độc đáo và không sử dụng nhãn này cho bất kỳ điều gì khác trong tài khoản Quảng cáo Google của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn có nhiều cài đặt hoặc cài đặt của bạn đang nhắm mục tiêu các mục hoặc khoảng thời gian khác nhau, chúng tôi khuyên bạn nên luôn sử dụng các nhãn khác nhau, đặc biệt nếu bạn sẽ tự động bật lại các mục. Nếu không, nếu bạn đang sử dụng cùng một nhãn, bạn có thể sẽ bật lại mục sai.

Cài đặt nâng cao

Có một vài tùy chọn cài đặt nâng cao cho phép bạn chọn từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch nào bạn muốn theo dõi. Cài đặt nâng cao cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn, nhưng không bắt buộc.

Check Only Items With This Label

Tập lệnh sẽ chỉ kiểm tra ngân sách của các mục có nhãn này. Để trống để kiểm tra tất cả các mục đang hoạt động trong tài khoản của bạn. Nhãn phải ở cấp mục có ngân sách bạn đang kiểm tra.

Ví dụ: khi kiểm tra ngân sách chiến dịch, nhãn này phải tồn tại ở cấp chiến dịch. Nhãn không được xem xét cho ngân sách cấp tài khoản.

Campaign Name Contains

Khi kiểm tra các chiến dịch vượt quá ngân sách, bạn có thể giới hạn phạm vi cho các chiến dịch có tên bao gồm văn bản này. Không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ad Group Name Contains

Khi kiểm tra các nhóm quảng cáo vượt quá ngân sách, hãy giới hạn phạm vi cho các nhóm quảng cáo có tên bao gồm văn bản này. Không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Aggregate Costs

Khi được chọn, chi phí kết hợp của tất cả các mục phù hợp được so sánh với ngân sách. Khi không được chọn, mỗi mục phù hợp với tiêu chí tìm kiếm sẽ được đánh giá độc lập. Ví dụ: nếu bạn đã đặt ngân sách 1000 đô la ở cấp chiến dịch và đã đặt trường “Campaign Name Contains” thành “brand”, tập lệnh sẽ thêm chi phí cho tất cả các chiến dịch có chứa tên thương hiệu đó và kiểm tra ngân sách đó với $ 1000 khi được đặt thành tổng chi phí.

Show Debug Data In Logs

Tùy chọn này làm giảm nghiêm trọng hiệu năng của tập lệnh nên nó sẽ bị tắt hầu hết thời gian.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng bảng tính, cài đặt trong bảng tính sẽ ghi đè bất kỳ giá trị nào bạn đã nhập cho trường “Maximum Budget Amount,” “Items To Check,” “Budget Period,” “Check Only Items With This Label,” “Campaign Name Contains,” “Ad Group Name Contains,” and “Aggregate Costs”.

Đề xuất và Mẹo

Quảng cáo của Google có giới hạn 30 phút đối với tập lệnh. Nếu tài khoản rất lớn và tập lệnh đang kiểm tra từ khóa hoặc quảng cáo, nó sẽ hết thời gian trước khi chạy qua toàn bộ tài khoản. Giải pháp cho việc này là tạo nhiều cài đặt và sử dụng một nhãn khác trong mỗi cài đặt.

Khi bạn chạy tập lệnh lần đầu tiên, hãy chạy tập lệnh đó với trường ‘Pause Items’ thiết lập ‘No’.

Lập lịch tập lệnh để chạy mỗi giờ trong tài khoản Google Ads để đảm bảo rằng các mục bị tạm dừng có thể được bật khi giai đoạn ngân sách kết thúc. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các mục có thể được tạm dừng ngay khi chúng đạt đến ngân sách.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *