Placement Builder for Display

Ngừng lãng phí thời gian liên tục cố gắng tìm vị trí mới để thêm vào chiến dịch hiển thị của bạn. Hoàn toàn tự động hóa quy trình tạo vị trí được nhắm mục tiêu trên các chiến dịch Hiển thị quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Phân tích báo cáo vị trí hiển thị để xác định tất cả các vị trí cho tất cả các nhóm quảng cáo dưới CPC mục tiêu và hoạt động tốt hơn cho chỉ số chuyển đổi mục tiêu; và làm vị trí hiển thị mục tiêu mới cho các nhóm quảng cáo tương ứng của chúng.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi, khối lượng xem hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định vị trí hiển thị được nhắm mục tiêu mới.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch hiển thị hoặc chỉ trên các chiến dịch hiển thị đã chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho tất cả Vị trí hiển thị trên tất cả các Nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh trong tất cả các Loại chiến dịch hiển thị.
 • Gửi một bản tóm tắt email của tất cả các nhóm quảng cáo có vị trí hiển thị được nhắm mục tiêu mới được xây dựng với danh sách đầy đủ các vị trí được tạo mới cho bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cấu hình

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị tối thiểu mà thực thể phải đáp ứng để số lần hiển thị đó được xem xét, (số nguyên dương).
 • CTR: Ngưỡng CTR mà vị trí phải qua để được xem xét, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • AVERAGE CPC: CPC trung bình mà các vị trí phải ở dưới để được coi là vị trí để tạo, được chỉ định là số dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS, VIEWTHROUGHS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • NEW PLACEMENT CPC: CPC trong đơn vị tiền tệ của bạn cho các vị trí mới, được chỉ định là số dương (KHÔNG bao gồm ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy).
 • NEW PLACEMENT CPM: CPM bằng đơn vị tiền tệ của bạn cho các vị trí mới, được chỉ định là số dương (KHÔNG bao gồm ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy).
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa việc tạo vị trí trên các chiến dịch hiển thị.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *