Placement Blocker for Video

Ngừng lãng phí chi tiêu quảng cáo trên các vị trí video không tạo ra chuyển đổi. Hoàn toàn tự động quá trình chặn vị trí trên các chiến dịch Video quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Phân tích báo cáo vị trí video để xác định tất cả các vị trí cho tất cả nhóm quảng cáo hoạt động kém hiệu quả cho chỉ số chuyển đổi mục tiêu; và thêm chúng dưới dạng vị trí bị chặn mới vào nhóm quảng cáo tương ứng của chúng.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc khối lượng xem qua dưới dạng chỉ số chuyển đổi trong xác định vị trí video bị chặn mới.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch video hoặc chỉ trên các chiến dịch video được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho tất cả Vị trí video, Video cá nhân, Kênh video trên tất cả các Nhóm quảng cáo video trong tất cả các loại chiến dịch video.
 • Gửi một bản tóm tắt email của tất cả các nhóm quảng cáo vừa mới thêm các vị trí video bị chặn với danh sách đầy đủ các vị trí bị chặn mới vào bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị video tối thiểu mà phải đáp ứng để số lần hiển thị đó được xem xét, được chỉ định làm số nguyên dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc VIEWTHROUGHS.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa việc chặn vị trí trên các chiến dịch video.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *