Low Conversions Cleaner for Search

Ngừng lãng phí chi tiêu quảng cáo cho các yếu tố chiến dịch tìm kiếm không chuyển đổi. Tự động hoàn toàn việc dọn sạch các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa được nhắm mục tiêu thấp trên Tìm kiếm Quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Xác định tất cả các chiến dịch tìm kiếm, nhóm quảng cáo và từ khóa hoạt động kém hiệu quả cho ngưỡng chuyển đổi mục tiêu và tạm dừng các yếu tố chiến dịch đó.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định các yếu tố chiến dịch tìm kiếm không chuyển đổi.
 • Tùy chọn để chỉ xóa riêng các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa tìm kiếm một cách riêng biệt hoặc đồng thời.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch tìm kiếm hoặc chỉ trên các chiến dịch tìm kiếm được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho Chiến dịch tìm kiếm, Nhóm quảng cáo tìm kiếm, Từ khóa tìm kiếm.
 • Gửi bản tóm tắt qua email với danh sách đầy đủ tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa bị tạm dừng đến bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị tìm kiếm tối thiểu mà phải đáp ứng để số lần hiển thị tìm kiếm được xem xét, được chỉ định làm số nguyên dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • CAMPAIGNS: Tùy chọn để xóa chiến dịch. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • AD GROUPS: Tùy chọn để xóa các nhóm quảng cáo. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • KEYWORDS: Tùy chọn để xóa từ khóa. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CÓ hoặc KHÔNG.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được đề nghị chạy tập lệnh này hàng tháng để tự động làm sạch tối đa các yếu tố chiến dịch tìm kiếm.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *