Location Targeter for Video

Đừng lãng phí thời gian vào việc liên tục cố gắng tìm vị trí mới để thêm vào chiến dịch video của bạn. Hoàn toàn tự động hóa quá trình nhắm mục tiêu theo vị trí trên các chiến dịch Video quảng cáo của Google cho tập lệnh Video.

Tính năng

 • Phân tích báo cáo hiệu suất địa lý để xác định tất cả các vị trí video cho tất cả các chiến dịch hoạt động quá mức cho chỉ số chuyển đổi mục tiêu; và thêm chúng làm mục tiêu vị trí mới cho chiến dịch video tương ứng của chúng.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc khối lượng xem qua dưới dạng chỉ số chuyển đổi trong việc xác định mục tiêu vị trí mới cho chiến dịch video.
 • Tùy chọn để chỉ định loại vị trí được nhắm mục tiêu là Quốc gia, Vùng, Thành phố lớn, Thành phố hoặc Mã vùng / Mã bưu điện cho các chiến dịch video.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch video hoặc chỉ trên các chiến dịch video được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho tất cả các loại chiến dịch video.
 • Gửi bản tóm tắt qua email về tất cả các chiến dịch video có mục tiêu vị trí mới với danh sách đầy đủ các mục tiêu vị trí tới bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị video tối thiểu mà phải đáp ứng để số lần hiển thị đó được xem xét, được chỉ định làm số nguyên dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc VIEWTHROUGHS.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • LOCATION TYPE: Mức độ chi tiết của các vị trí được nhắm mục tiêu. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định KHUYẾN MÃI, METRO, CITY, REGION hoặc COUNTRY.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí cho các chiến dịch video.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *