Location Excluder for Search

Ngừng lãng phí chi tiêu quảng cáo trên các vị trí tìm kiếm không tạo ra chuyển đổi. Hoàn toàn tự động hóa quá trình loại trừ vị trí trên các chiến dịch Tìm kiếm Quảng cáo của Google với bộ lọc Vị trí cho Tìm kiếm.

Tính năng

 • Phân tích báo cáo hiệu suất địa lý để xác định tất cả vị trí tìm kiếm cho tất cả các chiến dịch đang hoạt động kém hơn cho chỉ số chuyển đổi mục tiêu; và thêm chúng dưới dạng loại trừ vị trí mới cho các chiến dịch tìm kiếm tương ứng của chúng.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định loại trừ vị trí cho chiến dịch tìm kiếm.
 • Tùy chọn để chỉ định loại vị trí bị loại trừ là Quốc gia, Vùng, Thành phố lớn, Thành phố hoặc Mã vùng / Mã bưu điện cho các chiến dịch tìm kiếm.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch tìm kiếm hoặc chỉ trên các chiến dịch tìm kiếm được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho tất cả các loại chiến dịch tìm kiếm.
 • Gửi một bản tóm tắt email của tất cả các chiến dịch tìm kiếm có vị trí bị loại trừ mới với danh sách loại trừ vị trí hoàn chỉnh cho bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cấu hình

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị tìm kiếm tối thiểu mà phải đáp ứng để số lần hiển thị tìm kiếm được xem xét, được chỉ định làm số nguyên dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • LOCATION TYPE: Mức độ chi tiết của các vị trí bị loại trừ. Trình đơn thả xuống được nhấp để chỉ định KHUYẾN MÃI, METRO, CITY, REGION hoặc COUNTRY.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa loại trừ vị trí trên chiến dịch tìm kiếm.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *