Lin-Rodnitzky Ratio

Script này tính toán tỷ lệ Lin-Rodnitzky cho tài khoản của bạn. Tỷ lệ này là thước đo mức độ truy vấn và từ khóa được quản lý tốt.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *