Lin-Rodnitzky Ratio

Script này tính toán tỷ lệ Lin-Rodnitzky cho tài khoản của bạn. Tỷ lệ này là thước đo mức độ truy vấn và từ khóa được quản lý tốt.

Cài đặt script này tại đây.

Lin-Rodnitzky Ratio
4.3 (86.67%) 3 vote[s]

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *