Kiểm tra liên kết Sitelink

Nó làm gì?

Tập lệnh nâng cao này tự động kiểm tra các trang đích mà sitelink được liên kết và tìm thấy các sitelinks dẫn đến các trang lỗi 404. Bạn cũng có thể thiết lập tập lệnh để tìm các trang chứa cụm từ nhất định như ‘không tìm thấy sản phẩm’, v.v. Tập lệnh này tạo báo cáo có URL dẫn đến các trang lỗi 404.

Làm thế nào nó hoạt động?

Điền vào các trường cài đặt sau

Setting Name

Nhập tên cài đặt, Bạn có thể có nhiều thiết lập khác nhau với cùng một script

Spreadsheet URL

Tập lệnh lưu các kết quả vào Bảng tính Google. Nếu bạn muốn dán kết quả vào bảng tính hiện có, hãy đặt vào địa chỉ của bảng tính. Cài đặt chia sẻ cho bảng tính phải là ‘bất kỳ ai có liên kết’ hoặc, nó sẽ được chia sẻ với địa chỉ email quảng cáo Google của tài khoản mà tập lệnh sẽ chạy.

Lưu ý: Nếu cài đặt chia sẻ không chính xác, tập lệnh sẽ không thể ghi các URL mà nó kiểm tra vào bảng tính.

Nếu bạn để mặc định ‘NEW’, tập lệnh sẽ tạo một bảng tính mới trong thư mục Google Drive được liên kết với email tài khoản Google Ads của bạn. Một bảng tính mới sẽ được tạo mỗi khi tập lệnh chạy.

Email Addresses To Notify

Tập lệnh có thể gửi một email tự động sau khi nó kết thúc chạy. Nếu bạn muốn gửi email thông báo cho nhiều người, bạn có thể nhập email của họ trong cài đặt này và họ sẽ được thông báo.

Scope

Tập lệnh có thể kiểm tra tất cả các URL liên kết trang web trong tài khoản hoặc chỉ các URL ở cấp chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Bạn có thể chọn chỉ kiểm tra URL quảng cáo, chỉ URL từ khóa hoặc cả hai.

Campaign Name Includes

Bạn có thể chọn chạy tập lệnh này cho các chiến dịch cụ thể. VD, chỉ kiểm tra các chiến dịch có từ ‘brand’ trong tên chiến dịch.

Label

Để dễ dàng nhận ra các trang đích mà tập lệnh xác định là trang đích xấu, bạn có thể chọn gắn nhãn các trang đích đó trong Quảng cáo của Google.

Share Results Spreadsheet With These Google Accounts

Nhập địa chỉ email bổ sung bạn muốn chia sẻ bảng tính. Theo mặc định, bảng tính được chia sẻ với địa chỉ email Google Ads.

Text To Monitor

Ngoài việc tìm kiếm các trang Lỗi 404, tập lệnh này cũng có thể kiểm tra văn bản cụ thể trên trang. Tập lệnh có thể kiểm tra văn bản như ‘không tìm thấy sản phẩm’ hoặc ‘hết hàng’.

Additional Settings

Theo mặc định, tập lệnh chỉ kiểm tra các URL có ít nhất một lần hiển thị, nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các URL ngay cả những URL không có hiển thị, hãy check vào các tùy chọn như bên dưới. Xin lưu ý, điều này có thể khiến tập lệnh hết thời gian chờ nếu tài khoản rất lớn. Bạn cũng có thể chọn không nhận email nếu tập lệnh không tìm thấy bất kỳ trang đích nào không hoạt động bình thường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn tùy chọn ‘Disable Email Alert If No Error Found’.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *