Hourly Power Scheduler for Video

Ngừng lãng phí thời gian vào việc phân tích giờ trong ngày hoạt động tốt hơn hoặc tệ hơn trong chiến dịch video của bạn. Hoàn toàn tự động hóa quy trình lập kế hoạch quảng cáo giờ trong ngày trên các chiến dịch Video quảng cáo của Google với Bộ lập lịch điện theo giờ cho tập lệnh Video.

Tính năng

 • Xác định số giờ trong ngày trên chiến dịch video ở trên hoặc dưới chỉ số chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh giá thầu cho giờ đã xác định dựa trên số tiền điều chỉnh giá thầu được chỉ định.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc khối lượng lượt xem dưới dạng số liệu chuyển đổi trong xác định điều chỉnh giá thầu giờ trong ngày cho chiến dịch video.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch video hoặc chỉ trên các chiến dịch video được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động trên tất cả các giờ trong ngày cho tất cả các Loại chiến dịch video.
 • Gửi bản tóm tắt qua email về tất cả các chiến dịch video có lịch quảng cáo giờ trong ngày mới với danh sách điều chỉnh giá thầu đầy đủ theo giờ trong ngày tới bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc VIEWTHROUGHS.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • INCREASE HOURLY BID: Phần trăm tăng giá thầu theo giờ nếu trên ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE HOURLY BID: Tỷ lệ phần trăm giảm giá thầu theo giờ nếu dưới ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa tính năng lập lịch quảng cáo giờ trong ngày cho các chiến dịch video.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *