Hiệu suất theo từ khóa và truy vấn

Mục đích của tập lệnh này là cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu suất cho:

 • các loại đối sánh từ khóa khác nhau (chính xác, cụm từ, chính xác)
 • từ khóa có độ dài khác nhau (1 từ, 2 từ, …, 10 từ)
 • loại đối sánh truy vấn (rộng, rộng (dựa trên phiên), chính xác, chính xác (biến thể gần giống), cụm từ, cụm từ (biến thể gần giống))
 • độ dài truy vấn (1 từ, 2 từ, …, 10 từ)

Tập lệnh sẽ tạo một bảng tính Google với các số liệu tổng hợp cho từng loại từ khóa và truy vấn.

Tập lệnh nâng cao này hiển thị kết quả hiệu suất cho từ khóa, truy vấn và loại so khớp. Với sự trợ giúp của tập lệnh này, bạn có thể sử dụng chiến lược từ khóa và loại so khớp để kích hoạt quảng cáo cho đối tượng mục tiêu của mình.

Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng đối sánh rộng trong một tháng để hiển thị quảng cáo của mình cho đối tượng rộng hơn, bạn có thể sử dụng báo cáo này để xem tác động của nó đối với hiệu suất tài khoản của bạn. Với thông tin đó, bạn có thể thực hiện phân tích liệu thay đổi đó có tạo ra nhiều chuyển đổi hơn hay không hoặc liệu nó có tăng số lần hiển thị và chi phí hay không.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Tập lệnh này cung cấp kết quả sau khi bán đấu giá cho hiệu suất từ khóa và truy vấn. Nhà quảng cáo có thể đánh giá các truy vấn chặt chẽ được ánh xạ tới từ khóa như thế nào.

Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất tài khoản vì nó cung cấp thông tin chi tiết có giá trị để quyết định loại từ khóa nào có lợi hơn. Ví dụ: nếu quảng cáo hiển thị cho các truy vấn có liên quan từ xa đến từ khóa và không chuyển đổi (đối sánh rộng), thì bạn có thể sử dụng thông tin này để đảm bảo ngân sách không được chi tiêu nhiều. Tuy nhiên, nếu quảng cáo hiển thị nhiều hơn trong trường hợp truy vấn cực kỳ gần với từ khóa (đối sánh chính xác) và chuyển đổi, thì có thể bạn nên thêm từ khóa đối sánh chính xác vào tài khoản của mình. Nó cũng giúp hiểu được độ dài trung bình của một từ khóa hoạt động tốt cho tài khoản.

Cách hoạt động?

Tập lệnh này tạo Bảng tính Google với dữ liệu tổng hợp hiệu suất cho các phân đoạn sau:

 1. Hiệu suất từ khóa:
  • Báo cáo hiệu suất của 1 từ, 2 từ, 3 từ, 4 từ, 5 từ khóa và v.v.
  • Báo cáo hiệu suất của các loại đối sánh; chính xác, cụm từ, rộng.
 2. Hiệu suất truy vấn:

  • Báo cáo hiệu suất của 1 từ, 2 từ, 3 từ, 4 từ, 5 truy vấn chiều dài từ đã kích hoạt quảng cáo, v.v.
  • Báo cáo hiệu suất của loại so khớp truy vấn. Nó giải thích cách truy vấn liên quan đến từ khóa trong tài khoản và cho dù đó là một kết hợp chính xác, cụm từ hay đối sánh rộng.

Cài đặt

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/2576/direct/1527794836818-1527794836818.jpg

Spreadsheet URL

Tập lệnh dán các kết quả vào Bảng tính Google. Nếu bạn muốn dán kết quả vào bảng tính hiện có, hãy đặt vào địa chỉ của bảng tính. Nếu bạn để mặc định ‘NEW’ ,tập lệnh sẽ tạo một bảng tính mới trong thư mục Google Drive được liên kết với email tài khoản Google Ads của bạn. Một bảng tính mới sẽ được tạo mỗi khi tập lệnh chạy.

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/2576/direct/1536340706900-PerformanceKeywordQuery1.png

Campaign Label

Tên của nhãn chiến dịch trong Quảng cáo Google cần được phân tích khi tập lệnh chạy. Mục này không bắt buộc.

Campaign Name Contains

Bạn có thể chọn chạy tập lệnh này cho các chiến dịch cụ thể. Để trống sẽ chạy tập lệnh cho tất cả các chiến dịch. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có tài khoản rất lớn hoặc các chiến dịch được tách biệt tốt dựa trên danh mục sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn đặt ‘brand’ trong trường này, tập lệnh sẽ chạy cho tất cả các chiến dịch có từ ‘brand’ trong tên của chúng.

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/2576/direct/1536340746028-PerformanceKeywordQuery2.png

Email Addresses To Notify

Tập lệnh có thể gửi một email tự động sau khi nó kết thúc chạy. Nếu bạn muốn gửi email thông báo cho nhiều người, bạn có thể nhập email của họ trong cài đặt này. Có thể nhập nhiều địa chỉ email bằng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.

Share Results Spreadsheet With These Google Accounts

Trong cài đặt này, bạn có thể đề cập đến các email tài khoản Google có quyền truy cập vào bảng tính có chứa báo cáo. Có thể nhập nhiều địa chỉ email bằng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.

Range

Chọn phạm vi ngày mà bạn muốn tập lệnh tổng hợp dữ liệu. Cài đặt mặc định được đặt thành 30 ngày qua

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/2576/direct/1536340824846-PerformanceKeywordQuery4.png

Cài tập lệnh này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *