Giá thầu xếp chồng

Tập lệnh Giá thầu xếp chồng là Tập lệnh nâng cao hoạt động trên chiến lược đặt giá thầu theo cấp, dựa trên việc thêm nhiều loại kết hợp vào cùng một từ khóa để kiểm soát chi phí tốt hơn. Chiến lược này xem xét khả năng nhận được nhiều chuyển đổi hơn bằng cách bao gồm các biến thể trong truy vấn với các loại kết hợp khác nhau.

Để chiến lược này hoạt động đúng, bạn cần phải có mối quan hệ chặt chẽ trong các giá thầu được đặt với cùng các loại kết hợp khác nhau. Tập lệnh này giúp bạn giữ cấu trúc giá thầu được xếp chồng phù hợp.

Nguyên lý hoạt động?

Tập lệnh này hoạt động bằng cách nhận ra bất kỳ giá thầu được sửa đổi nào không được xếp hạng đúng cách và đưa thông tin vào bảng tính, sau đó được tải lên lại Quảng cáo của Google.

Công cụ này giúp bạn tìm hiểu khi giá thầu của bạn không tuân theo các quy tắc của bạn cho đặt giá thầu xếp chồng hoặc theo tầng. Bạn cũng có thể chỉ định tỷ lệ mục tiêu cho giá thầu trên từng loại so khớp để tự động tạo giá thầu mới có thể được tải lên hàng loạt cho Quảng cáo của Google.

Trong cài đặt, bạn sẽ đặt ba giá thầu loại đối sánh và xác định xem chúng có cần phải tuân thủ chính xác các tỷ lệ hay không. Cài đặt Bảng tính cho phép bạn thêm URL cho bảng tính nơi xuất ra thông tin.

Bạn có thể chọn chia sẻ kết quả với nhiều người bằng cách thêm các email khác nhau được phân tách bằng dấu phẩy. Bạn sẽ điền phạm vi ngày, có thể giới hạn chiến dịch nào cần bao gồm và đặt địa chỉ email để thông báo khi báo cáo sẵn sàng.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *