Device Bid Adjuster for Display

Ngừng lãng phí thời gian vào việc phân tích thiết bị nào hoạt động tốt hơn hoặc tệ hơn trong chiến dịch hiển thị của bạn. Hoàn toàn tự động hóa quy trình điều chỉnh giá thầu thiết bị trên các chiến dịch Hiển thị quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Xác định tất cả các thiết bị trên chiến dịch hiển thị ở trên hoặc dưới chỉ số chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh giá thầu cho mọi loại thiết bị dựa trên số tiền điều chỉnh giá thầu được chỉ định.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi, khối lượng xem hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong xác định điều chỉnh giá thầu thiết bị cho chiến dịch hiển thị.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch hiển thị hoặc chỉ trên các chiến dịch hiển thị đã chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho giá thầu trên thiết bị di động, máy tính bảng và thiết bị di động cho tất cả các loại chiến dịch hiển thị.
 • Gửi bản tóm tắt email của tất cả các chiến dịch hiển thị có điều chỉnh giá thầu thiết bị mới với danh sách điều chỉnh giá thầu thiết bị hoàn chỉnh cho bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cấu hình

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS, VIEWTHROUGHS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • INCREASE MOBILE BID: Phần trăm tăng giá thầu trên thiết bị di động nếu trên ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE MOBILE BID: Giảm phần trăm giá thầu trên thiết bị di động nếu dưới ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • INCREASE TABLET BID: Phần trăm tăng giá thầu của máy tính bảng nếu ở trên ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE TABLET BID: Tỷ lệ phần trăm giảm giá thầu máy tính bảng nếu dưới ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • INCREASE DESKTOP BID: Phần trăm tăng giá thầu trên máy tính để bàn nếu ở trên ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE DESKTOP BID: Phần trăm giảm giá thầu trên máy tính để bàn nếu dưới ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động điều chỉnh giá thầu thiết bị tối đa trên các chiến dịch hiển thị.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *