Daily Power Scheduler for Shopping

Ngừng lãng phí thời gian vào việc phân tích những ngày nào trong tuần hoạt động tốt hơn hoặc tệ hơn trong các chiến dịch mua sắm của bạn. Hoàn toàn tự động hóa quy trình lập kế hoạch quảng cáo trong ngày trong tuần trên các chiến dịch Mua sắm quảng cáo của Google bằng Bộ lập lịch sức mạnh hàng ngày cho kịch bản Mua sắm.

Tính năng

 • Xác định các ngày trong tuần cho các chiến dịch mua sắm ở trên hoặc dưới chỉ số chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh giá thầu cho các ngày được xác định dựa trên số tiền điều chỉnh giá thầu được chỉ định.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định điều chỉnh giá thầu trong ngày trong tuần cho mua sắm.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch mua sắm hoặc chỉ trên các chiến dịch mua sắm được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần cho tất cả các Loại chiến dịch mua sắm.
 • Gửi bản tóm tắt qua email về tất cả các chiến dịch mua sắm có lịch quảng cáo trong ngày mới trong tuần với danh sách điều chỉnh giá thầu đầy đủ theo ngày trong tuần đến bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • INCREASE DAILY BID: Phần trăm tăng giá thầu hàng ngày nếu ở trên ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE DAILY BID: Tỷ lệ phần trăm giảm giá thầu hàng ngày nếu dưới ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa lập lịch quảng cáo trong ngày trong tuần trên chiến dịch mua sắm.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *