Báo cáo mẫu quảng cáo

Tập lệnh AdWords này tạo báo cáo về các yếu tố khác nhau của văn bản quảng cáo của bạn. Nó tập hợp dữ liệu cho các dòng tiêu đề, URL và dòng mô tả thường được sử dụng và cũng cho toàn bộ quảng cáo mà bạn sử dụng ở nhiều vị trí trong tài khoản.

  • Tìm các yếu tố văn bản quảng cáo hoạt động tốt nhất trong tài khoản AdWords của bạn
  • Tìm dòng tiêu đề, mô tả hoặc URL hiển thị tốt nhất cho văn bản quảng cáo mới. Nhận đủ dữ liệu để đưa ra quyết định hợp lệ về hiệu suất văn bản quảng cáo bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các quảng cáo tương tự trên toàn bộ tài khoản.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *