Báo cáo mẫu quảng cáo

Tập lệnh Báo cáo mẫu quảng cáo giúp bạn tìm dòng tiêu đề và dòng mô tả quảng cáo hoạt động tốt nhất trong tài khoản Quảng cáo Google của mình. Nó tổng hợp dữ liệu cho cùng một dòng tiêu đề và dòng mô tả trong toàn bộ tài khoản. Điều này giúp bạn hiểu những gì đang làm việc cho tài khoản và những gì không, và tạo ra một báo cáo dựa trên thông tin đó.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

  • Để tìm các yếu tố văn bản quảng cáo hoạt động tốt nhất trong tài khoản Google Ads của bạn.
  • Để tìm tiêu đề, mô tả hoặc URL hiển thị tốt nhất cho văn bản quảng cáo mới.
  • Để có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định hợp lệ về hiệu suất văn bản quảng cáo bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các quảng cáo tương tự trên toàn bộ tài khoản.

Cài đặt cơ bản

Spreadsheet URL

Tập lệnh dán các kết quả vào Bảng tính Google. Nếu bạn muốn dán kết quả vào bảng tính hiện có, hãy đặt vào địa chỉ của bảng tính. Cài đặt chia sẻ cho bảng tính phải là ‘bất kỳ ai có liên kết’ hoặc, nó sẽ được chia sẻ với địa chỉ email của Quảng cáo Google của tài khoản mà tập lệnh sẽ chạy.

Lưu ý: Nếu cài đặt chia sẻ không chính xác, tập lệnh sẽ không thể ghi các URL mà nó kiểm tra vào bảng tính.

Nếu bạn để mặc định ‘NEW’ , tập lệnh sẽ tạo một bảng tính mới trong thư mục Google Drive được liên kết với email tài khoản Google Ads của bạn. Một bảng tính mới sẽ được tạo mỗi khi tập lệnh chạy.

Range

Chọn phạm vi ngày mà bạn muốn tập lệnh tổng hợp dữ liệu. Cài đặt mặc định được đặt thành 30 ngày qua.

Campaign Name Includes

Nếu bạn muốn chạy tập lệnh trong các chiến dịch cụ thể, bạn có thể viết tên của chiến dịch trong trường này. Để trống sẽ chạy tập lệnh cho tất cả các chiến dịch. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có tài khoản rất lớn hoặc các chiến dịch được tách biệt tốt dựa trên danh mục sản phẩm.

Share Results Spreadsheet With These Google Accounts

Nhập địa chỉ email bổ sung bạn muốn chia sẻ bảng tính. Theo mặc định, bảng tính được chia sẻ với địa chỉ email Google Ads.

Email Addresses To Notify

Nếu bạn muốn gửi email thông báo cho một thành viên khác trong nhóm, bạn có thể nhập email của họ và họ sẽ được thông báo. Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email.

Mẹo

Quảng cáo của Google có giới hạn 30 phút đối với tập lệnh. Nếu tài khoản rất lớn, tập lệnh có thể hết thời gian chờ mà không nhận dữ liệu cho toàn bộ tài khoản. Giải pháp cho việc này là sử dụng cài đặt ‘Campaign Includes’ để tạo nhiều cài đặt cho cùng một tài khoản. Bằng cách này, mỗi cài đặt sẽ chỉ chạy cho các chiến dịch cụ thể.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *