Ads Performance Maximizer for Search

Đảm bảo chiến dịch tìm kiếm của bạn chỉ chạy quảng cáo hoạt động tốt nhất. Hoàn toàn tự động hóa quy trình thử nghiệm quảng cáo và tối ưu hóa hiệu suất trên các chiến dịch Tìm kiếm Quảng cáo của Google.

Tính năng

 • Xác định tất cả quảng cáo tìm kiếm bên dưới tỷ lệ nhấp mục tiêu, với tùy chọn để tiếp tục hoạt động, tạm dừng hoặc xóa quảng cáo hoạt động kém hiệu quả.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định quảng cáo tìm kiếm kém hiệu quả.
 • Xác định khi nhóm quảng cáo tìm kiếm chỉ có một quảng cáo đang hoạt động và cung cấp cảnh báo để thêm nhiều quảng cáo hơn để thử nghiệm.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch tìm kiếm hoặc chỉ trên các chiến dịch tìm kiếm được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho Quảng cáo văn bản chuẩn, Quảng cáo văn bản mở rộng, Quảng cáo tìm kiếm động, Quảng cáo tìm kiếm động mở rộng, Quảng cáo tìm kiếm chỉ tạo cuộc gọi điện thoại.
 • Gửi một bản tóm tắt email với danh sách đầy đủ tất cả các quảng cáo tìm kiếm kém hiệu quả và liệu chúng đã bị tạm dừng hoặc bị xóa (tùy thuộc vào cài đặt đã chọn) cho bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cấu hình

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị tìm kiếm tối thiểu mà pháp nhân phải đáp ứng để số lần hiển thị tìm kiếm được xem xét, được chỉ định làm số nguyên dương.
 • CTR: Ngưỡng CTR mà quảng cáo phải tuân theo để được xem xét, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định NONE, CONVERSIONS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • UNDER PERFORMERS: Hành động để thực hiện các quảng cáo kém hiệu quả. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định ACTIVE, PAUSE hoặc DELETE.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa hiệu suất quảng cáo trên các chiến dịch tìm kiếm.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *