Ads Performance Maximizer for Display

Đảm bảo chiến dịch hiển thị của bạn chỉ có quảng cáo hoạt động tốt nhất đang chạy. Hoàn toàn tự động hóa quy trình thử nghiệm và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trên các chiến dịch Hiển thị quảng cáo của Google với Trình tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo cho tập lệnh Hiển thị.

Tính năng

 • Xác định tất cả quảng cáo hiển thị hình ảnh bên dưới tỷ lệ nhấp mục tiêu, với tùy chọn để tiếp tục hoạt động, tạm dừng hoặc xóa quảng cáo hoạt động kém hiệu quả.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi, khối lượng xem hoặc CPA làm chỉ số chuyển đổi trong việc xác định quảng cáo hiển thị hình ảnh kém hiệu quả.
 • Xác định khi nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh chỉ có một quảng cáo đang hoạt động và cung cấp cảnh báo để test nhiều quảng cáo hơn.
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch hiển thị hoặc chỉ trên các chiến dịch hiển thị đã chọn dựa bởi tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho quảng cáo văn bản, Quảng cáo văn bản mở rộng, Quảng cáo hình ảnh, Responsive Ads, Quảng cáo mẫu, Quảng cáo hình ảnh trong Gmail, Quảng cáo đơn lẻ trong Gmail, Quảng cáo đa sản phẩm, Quảng cáo HTML5, Quảng cáo đa phương tiện trên chiến dịch hiển thị.
 • Gửi một bản tóm tắt email với danh sách đầy đủ của tất cả các quảng cáo hiển thị hình ảnh kém hiệu quả và liệu chúng đã bị tạm dừng hoặc bị xóa (tùy thuộc vào cài đặt đã chọn) đến bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cấu hình

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • IMPRESSIONS: Số lần hiển thị tối thiểu mà thực thể phải đáp ứng để số lần hiển thị đó được xem xét, (số nguyên dương).
 • CTR: Ngưỡng CTR mà quảng cáo phải tuân theo để được xem xét, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định NONE, CONVERSIONS, VIEWTHROUGHS hoặc CPA.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • UNDER PERFORMERS: Hành động để thực hiện các quảng cáo kém hiệu quả. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định ACTIVE, PAUSE hoặc DELETE.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động tối đa hiệu suất quảng cáo trên các chiến dịch hiển thị.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *